Tarieven 2021

Hoofdstuk I Consultatie en Diagnostiek (C-codes)

Code Omschrijving
Tarief
C I CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK
  a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle
€ 21.78
C13 Probleemgericht consult
€ 21.78

  b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Schriftelijke medische anamnese
€ 21.78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
€ 103,16
C29* Studiemodellen t.b.v. behandelplan
€ 28.66
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
€ 57.31
  c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis
€ 17.19
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose
€ 45.85
C85 Weekendbehandeling
€ 21.78
C86 Avondbehandeling
€ 21.78
C87 Nachtbehandeling
€ 21,78
d. Geen formele NZa codes
C70 Keuringsrapport met bitewingfoto's
-
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto's
-
C76 Afgifte gezondheidsverklaring
-
C90 Niet nagekomen afspraak
-

Hoofdstuk II Maken en beoordelen foto's (X-codes)

Code Omschrijving
Tarief
X II MAKEN EN BEOORDELEN FOTO’S
X10 Kleine röntgenfoto
€ 16.05
X21 Kaakoverzichtsfoto
€ 68.77
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
€ 68.77
X24 Schedelfoto
€ 30.95
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto
€ 194.86
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
€ 57.31

Hoofdstuk III Preventieve mondzorg (M-codes)

Code Omschrijving
Tarief
M III PREVENTIEVE MONDZORG
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie
€ 12.85
M02 Consult voor evaluatie van preventie
€ 12.85
M03 Gebitsreiniging
€ 12.85
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement
€ 25.79
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
€ 17.19
M40 Fluoridebehandeling per kaak
€ 14.33
M61 Mondbeschermer
€ 25.79

Hoofdstuk IV Verdoving (A-codes)

Code Omschrijving
Tarief
A IV VERDOVING  
 
A15 Oppervlakte verdoving
€ 7.45
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving
€ 14.33
A20 Behandeling onder algehele narcose
kostprijs

Hoofdstuk V Verdoving door middel van een roesje (B-codes)

Code Omschrijving
Tarief
B V VERDOVING DOOR MIDDEL VAN EEN ROESJE  
 
B10 Introductie roesje (lachgassedatie)
€ 28.66
B11 Toediening roesje (lachgassedatie)
€ 28.66
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
€ 35.77

Hoofdstuk VI Vullingen (V-codes)

Code Omschrijving
Tarief
V VI VULLINGEN  
 
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
€ 11.46
   
 
V70 * Parapulpaire stift
€ 11.46
V80 * Wortelkanaalstift
€ 20.06
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
€ 8.60
V91 Eénvlaksvulling
€ 45.85
V92 Tweevlaksvulling
€ 60.18
V93 Drievlaksvulling
€ 71.64
V94 Meervlaksvulling
€ 91.70
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal
€ 68.77
     
V30 Sealen eerste element
€ 25.79
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting
€ 14.33
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen bijwerken van oude composietvullingen,
€ 5.73
behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament  

Hoofdstuk VII Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)

Code Omschrijving
Tarief
E VII WORTELKANAALBEHANDELINGEN  
 
  a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
E01 Wortelkanaalbehandeling consult
€ 21.78
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
€ 40.12
E03 Consult na tandheelkundig ongeval
€ 31.52
 
  b. Wortelkanaalbehandeling  
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit  
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
€ 45.85
 
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium instrumenten
€ 46.74
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
€ 103.16
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
€ 149.01
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
€ 194.86
 
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
€ 240.71
E85 Elektronische lengtebepaling
€ 14.33
E19 Insluiten calciumhydroxide per element per zitting
€ 17.19
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement
€ 45.85
 
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen  
 
E51 Verwijderen van kroon of brug
€ 34.39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening
€ 28.66
E53 Verwijderen van wortelstift
€ 40.12
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
€ 28.66
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
€ 28.66
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade
€ 40.12
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
€ 28.66
 
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt  
 
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
€ 80.24
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
€ 51.58
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)
€ 42.98
E64 Afsluiting van open wortelpunt
€ 45.85
 
Initiële wortelkanaalbehandeling  
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
€ 57.31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
€ 28.66
 
Bleken  
E90 Inwendig bleken, eerste zitting
€ 45.85
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting
€ 17.19
E97 * Uitwendig bleken per kaak
€ 71.64
E98 Materialen voor thuisbleken
kostprijs
 
Behandeling trauma-element  
E40 Directe pulpa-overkapping
€ 28.66
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
€ 11.46
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
€ 22.92
E44 Verwijdering spalk
€ 5.73
 
Aanbrengen rubberdam  
E45 Aanbrengen rubberdam
€ 11.46
 
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen  
E31 Snij-/ hoektand
€ 114.62
E32 Premolaar
€ 160.47
E33 Molaar
€ 206.32
E34 * Aanbrengen retrograde vulling
€ 22.92
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie
€ 80.24
E37 Kijkoperatie
€ 68.77
 
Gebruik operatiemicroscoop  
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
€ 77.37
 
Gebruiksklaar maken praktijkruimte  
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
€ 57.31

Hoofdstuk VIII Kronen en bruggen (R-codes)

Code Omschrijving
Tarief
R VIII KRONEN EN BRUGGEN  
 
  a. Inlays en kronen  
R08 * Eenvlaks composiet inlay
€ 68.77
R09 * Tweevlaks composiet inlay
€ 131.82
R10 * Drievlaks composiet inlay
€ 171.94
R11 * Eenvlaksinlay
€ 103.16
R12 * Tweevlaksinlay
€ 160.47
R13 * Drievlaksinlay
€ 229.25
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin
€ 28.66
R24 * Kroon
€ 252.17
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd
€ 68.77
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening
€ 57.31
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal
€ 57.31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode
€ 57.31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode
€ 114.62
 
b. Brugwerk  
R40 * Eerste brugtussendeel
€ 171.94
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
€ 85.97
R46 * Brugverankering, per anker
€ 57.31
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
€ 143.28
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk
€ 28.66
R55 * Gipsslot met extra afdruk
€ 28.66
R60 * Plakbrug zonder preparatie
€ 114.62
R61 * Plakbrug met preparatie
€ 171.94
R65 Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
€ 40.12
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
€ 22.92
  c. Restauraties diversen  
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
€ 63.04
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond
€ 63.04
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal
€ 34.39
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje
€ 22.92
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
€ 22.92
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug
€ 57.31
R76 Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
€ 28.66
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
€ 28.66
 
  d. Schildje van keramiek of kunststof  
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
€ 68.77
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
€ 114.62
 
  e. Temporaire voorzieningen  
R80 * Temporaire, eerste voorziening
€ 28.66
R85 * Temporaire, volgende voorziening
€ 11.46
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk
-

Hoofdstuk IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)

Code Omschrijving
Tarief
G IX Kaakgewrichtbehandelingen  
 
  a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)  
 
Onderzoek/diagnostiek  
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)
€ 143.28
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie
€ 97.70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtbehandeling
€ 63.04
 
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functie-onderzoek)
G61 Instructie spieroefeningen
€ 57.31
G62 * Occlusale spalk
€ 154.74
G63 * Repositiespalk
€ 229.25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties
€ 28.66
G65 * Indirect planmatig inslijpen
€ 315.22
G66 Biofeedbacktherapie
€ 51.58
G67 Behandeling triggerpoint
€ 63.04
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding
€ 57.31
 
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie-onderzoek)
G69 * Opbeetplaat
€ 63.04
 
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen  
 
G10 Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie
€ 85.97
 
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen  
G11 Scharnierasbepaling
€ 85.97
G12 Centrale relatiebepaling
€ 80.24
G13 Protrale/laterale bepalingen
€ 57.31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
€ 515.81
G15 Voor het behouden van beethoogte
€ 28.66
G16 Therapeutische positiebepaling
€ 28.66
G20 Beetregistratie intra-oraal
€ 57.31
 
  c. Snurk- en slaapstoornisbeugel  
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
€ 286.56
G72 Controlebezoek MRA
€ 28.66
G73 * Reparatie MRA met afdruk
€ 45.85

Hoofdstuk X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)

Code Omschrijving
Tarief
H X CHIRURGISCHE INGREPEN (inclusief anesthesie)  
 
  a. Onderdeel A  
H11 Trekken tand of kies
€ 42.98
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant
€ 32.09
H21 Kosten hechtmateriaal
€ 5.92
H26 Hechten weke delen
€ 63.04
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling
€ 57.31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
€ 17.19
 
  b. Onderdeel B  
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B.
€ 57.31
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
€ 68.77
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
€ 51.58
H41 Verwijderen van het tongriempje of lipbandje
€ 34.39
 
Wortelpuntoperatie per tandwortel  
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
€ 68.77
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting
€ 91.70
H44 Primaire antrumsluiting
€ 63.04
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak
€ 80.24
 
Code Omschrijving
Tarief
Cyste-operatie  
H60 Marsupialisatie
€ 80.24
H65 Primaire sluiting
€ 154.74
 
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
€ 80.24
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
€ 154.74
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
€ 108.89
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
€ 183.40

Hoofdstuk XI Kunstgebitten (P-codes)

Code Omschrijving
Tarief
P XI Kunstgebitten  
 
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
€ 34.39
P65 Planmatig inslijpen van bestaande kunstgebit
€ 28.66
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
€ 57.31
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
€ 85.97
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen
€ 171.94
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 63.04
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 17.19
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen
€ 234.98
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen
€ 320.95
P31 * Wortelkap met stift
€ 143.28
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling cq staafhuls
€ 85.97
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
€ 57.31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief, verhoogd met per immediaat te vervangen element
€ 14.33
P45 * Noodkunstgebit
€ 114.62
 
  a. Volledig kunstgebit  
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak
€ 171.94
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak
€ 229.25
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
€ 372.53
 
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit  
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw
€ 28.66
P14 Individuele afdruk met randopbouw
€ 63.04
P37 Frontopstelling in aparte zitting
€ 34.39
P27 Reoccluderen
€ 57.31
P28 Naregistratie en remounten
€ 57.31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beet hoogte met behulp van specifieke apparatuur
€ 63.04
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone
€ 85.97
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk
€ 28.66
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling
€ 28.66
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
€ 34.39
 
Overige  
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingsprothese
€ 45.85
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit
€ 40.12
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw
€ 40.12
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw
€ 85.97
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw
€ 57.31
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw
€ 85.97
P70 * Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke peilers zonder staafdemontage
€ 160.47
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk
€ 17.19
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk
€ 45.85
P56 Tissue conditioning gedeeltelijke kunstgebit of framekunstgebit
€ 40.12
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect zonder randopbouw
€ 40.12
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect met randopbouw
€ 85.97
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw
€ 45.85
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw
€ 85.97
P57 * Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk
€ 17.19
P58 * Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk
€ 45.85
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk
€ 45.85
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk
€ 45.85

Hoofdstuk XII Tandvleesbehandelingen (T-codes)

Code Omschrijving
Tarief
T XII TANDVLEESBEHANDELINGEN  
 
  a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen  
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
€ 151.88
T12 Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus
€ 166.21
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element
€ 30.95
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element
€ 22.92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling
€ 88.83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling
€ 103.16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
€ 45.85
T41 Beperkt consult parodontale nazorg
€ 60.18
T42 Consult parodontale nazorg
€ 87.11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg
€ 115.77
T44 Complex consult parodontale nazorg
€ 154.17
   
 
   
 
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus
€ 151.88
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
€ 166.21
Parodontale chirurgie  
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen
€ 186.27
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel)
€ 286.56
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)
€ 343.87
T73 Directe post-operatieve zorg, kort
€ 57.31
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid
€ 154.17
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
€ 149.01
T76 Tuber- of retromolaarplastiek
€ 71.64
 
  b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)  
 
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a  
T80 Tandvleestransplantaat
€ 123.22
T81 Tuber- of retromolaarplastiek
€ 100.30
T82 Tandvleescorrectie per element
€ 54.45
T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)
€ 143.28
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van de aangebrachte materialen)
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
€ 343.87
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie
€ 114.62
in hetzelfde sextant (éénzesde deel), per element
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
€ 186.27
 
Parodontale kroonverlengingsprocedure  
T87 Kroonverlenging per element
€ 186.27
T88 Kroonverlenging per sextant
€ 343.87
 
Directe postoperatieve zorg  
T89 Directe postoperatieve zorg, kort
€ 57.31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
€ 154.17
 
Diversen  
T91 Pocketregistratie
€ 34.39
T92 Parodontiumregistratie
€ 68.77
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
€ 40.12
T94 Behandeling tandvleesabces
€ 77.37
T57 Toepassing lokaal medicament
€ 61.90
T95 * (Draad)Spalk
€ 22.92

Hoofdstuk XIII Implantaten (J-codes)

Code Omschrijving
Tarief
J XIII IMPLANTATEN  
 
J97 Overheadkosten implantaten
€ 171.85
J98 Overheadkosten pre-implantologische
€ 97.25
 
  a. Onderzoek, diagnostiek en behandelingsplanning  
J01 Initieel onderzoek implantologie
€ 63.56
J02 Verlengd onderzoek implantologie
€ 97.79
J03* Proefopstelling
€ 132.01
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan
€ 44.00
 
  b. I Pre-implantologische chirurgie  
   
 
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
€ 234.69
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
€ 146.68
J11 Prepareren donorplaats
€ 132.01
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
€ 141.79
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting
€ 68.45
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik
kostprijs
 
  b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen  
J06 Vrijleggen foramen mentale
€ 29.34
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
€ 83.12
   
 
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte
€ 127.12
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad
€ 58.67
J19 Toeslag esthetische zone
€ 63.56
 
  c. Implantologische chirurgie  
J20 * Plaatsen eerste implantaat per kaak
€ 223.44
J28* Plaatsen volgend implantaat
€ 92.41
J29* Plaatsen volgende healing abutment
€ 34.71
J23* Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)
€ 73.34
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond
€ 22.97
J36 Verwijderen implantaat
€ 32.27
J26 Moeizaam verwijderen implantaat
€ 161.35
J27 Vervangen implantaat
€ 223.44
J37 Vervangen volgend implantaat  € 92.41
  d. Diversen  
J30 Bindweefseltransplantaat
€ 102.68
J33 Kosten implantaat
€ 314.04
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef
€ 112.45
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ meting € 9.78
  e. Mesostructuur  
J40 * Twee magneten/drukknoppen
€ 151.57
J41 * Elke volgende magneet, drukknop
€ 34.23
J42 * Staaf tussen twee implantaten
€ 200.46
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
€ 63.56
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
€ 24.45
 
  f. Prothetische behandeling na klikgebit  
J50 * Boven- en onder klikgebit
€ 503.60
J51 * Onder-klikgebit
€ 327.58
J52 * Boven- klikgebit
€ 327.58
J53 * Omvorming klikgebit
€ 97.79
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
€ 127.12
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
€ 146.68
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
€ 171.13
J57 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
€ 83.12
J58 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten
€ 107.56
J59 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten
€ 132.01
 
  g. Nazorg implantologie  
J60 Specifiek consult nazorg implantologie
€ 53.78
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie
€ 88.01
 
  h. Prothetische nazorg  
J70 * Opvullen zonder staafdemontage
€ 136.90
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
€ 171.13
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
€ 195.57
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
€ 220.02
J74 * Reparatie zonder staafdemontage
€ 53.78
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
€102.68
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
€ 127.12
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
€ 151.57

Hoofdstuk XIV Uurtarieven (U-codes)

Code Omschrijving
Tarief
U XIV UURTARIEVEN  
 
U10 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten
€ -
U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten
€ 15.06
 

Hoofdstuk XV Abonnementstarieven (Z-codes)

Code Omschrijving
Tarief
Z XV ABONNEMENTSTARIEVEN  
 
Z10 * Abonnement categorie A
€ 7.45
Z20 * Abonnement categorie B
€ 11.46
Z30 * Abonnement categorie C
€ 15.47
Z40 * Abonnement categorie D
€ 18.51
Z50 * Abonnement categorie E
€ 22.92
Z60 * Abonnement categorie F
€ 6.30

De puntwaarde staat in het digitale tarievenboekje.

Disclaimer: bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De NMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.